Officieel reglement van de promotiecampagne Coca-Cola ‘Win unique experiences every day’

België en Groothertogdom Luxemburg

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

1.       De actie Coca-Cola ‘Win unique experiences every day’ wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV (verder “Coca-Cola” genoemd). Deze actie staat open voor personen die minstens 14, 16 of 18 jaar oud zijn, naargelang van de te winnen prijs die in België en in het Groothertogdom Luxemburg wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola European Partners Belgium bvba, van Coca-Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

2.       In België wordt deze actie georganiseerd in het kader van een OCBS Tombola ten bate van de Belgische sport. KB 18/12/2016. Hierna de ‘’Tombola’’ genoemd. Deze Tombola is enkel geldig van 14/05/2018 tot 26/08/2018 (23.59 u).

3.       In het Groothertogdom Luxemburg wordt de actie georganiseerd in het kader van een Tombola zonder aankoopverplichting geldig van 14/05/2018 tot 26/08/2018 (23.59 u) (zie artikels 27 et 28).

4.       Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden alsook deze van Coca-Cola partners in deze actie.

5.       De unieke code waarmee men deel kan nemen aan de tombola staat gedrukt in het gamma Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light: op de achterkant van het etiket van 20 cl-flessen, onder het lipje van 330 ml-blikjes en onder de dop van 500 ml-, 1 liter- en 1,5 literpetflessen; in het gamma Fanta Orange, Fanta Zero Orange, Sprite en Sprite Zero: op de achterkant van het etiket van 20 cl-flessen, onder het lipje van 330 ml-blikjes en onder de dop van 500 ml- en 1,5 literpetflessen.

6.       De deelnemer kan zo veel keer spelen als hij wil met elke keer een limiet van 10 codes die hij mag inbrengen per 24 uur. Bij elke deelname moet de deelnemer een nieuwe unieke code invoeren. Een unieke code kan maar één enkele keer gebruikt worden. Geen enkele klacht in de aard van een slechte codering, een code die al gebruikt is of enige andere vorm van misbruik van een code wordt geaccepteerd. Enkel unieke codes gedeponeerd bij Meester Indekeu zijn geldig.

7.       Voor een geldige deelname aan deze tombola moet de deelnemer surfen naar www.coca-cola.be/summer of www.coca-cola.lu/summer, een geldige Coca-Cola-account hebben of aanmaken, de aangegeven procedure volgen en de algemene voorwaarden van de actie aanvaarden. Vervolgens kan de deelnemer kiezen voor welke prijs hij wenst deel te nemen (zie in bijlage de vereiste leeftijd voor elke prijs). Na het invoeren van zijn unieke code krijgt de deelnemer bij winst een mail om te bevestigen dat hij gewonnen heeft.

8.       Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 14, 16 of 18 jaar oud is, naargelang van de te winnen prijs en in België of in het Groothertogdom Luxemburg woont. Op elk moment, moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator kan controleren en eventueel misbruik kan bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.

9.       Zullen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie: de deelnemers die geen volledig profiel hebben, namelijk die hun contactgegevens niet ingevuld hebben.

10.   In totaal worden in het kader van deze tombola de volgende prijzen toegekend:

-         7 DIAMOND-winnaars met een van de volgende reispakketten: 1 pakket 'Glamping in de Pyreneeën, 1 pakket 'Vernieuw uw garderobe tijdens het London Fashion Week Festival', 1 pakket 'Surfen in Frankrijk, 1 pakket 'Een nacht in een aquarium', 1 pakket 'Avond in de opera van Venetië', 1 pakket 'Diner in de Eiffeltoren', 1 pakket 'Weekend in de bergen', 1 Pakket 'Golfen in Portugal, 1 pakket 'Ontdek de graffitikunst in Berlijn' en 1 pakket 'Beleef een closing party in Ibiza'.

-        98 PLATINUM-winnaars: 5x1 'Professionele fotoshoot', 5x1 'De wilde natuur verkennen in 4x4', 5x1 'Herbronnen in een Balinees paviljoen in Sautin', 5x1 'Vlucht in heteluchtballon', 5x1 'Chique feest in limousine', 15x1 'Meet & greet met de Rode Duivels', 25x1 'Vippakket Rock Werchter', 32x1 'Indoorskiën in Aspen Indoor', 1 pakket 'MotoGP in Valencia'.

-        411 GOLD-winnaars: 50x1 'Duoparachutesprong', 50x1 'Sportwagenrace', 120x1 '4DX-filmervaring', 120x1 'Vipdag Walibi', 15x1 'Festivalpakket Sunrise', 16x1 'Vippakket Elrow Festival', 20x1 'Festivalpakket Pukkelpop', 20x1 'Vippakket Dour Festival'.

Zie de lijst in bijlage voor een overzicht van de prijzen.

      De te winnen prijzen variëren volgens de leeftijd.

      De precieze data en afhandeling van de prijzen worden later aan de winnaars meegedeeld.

De prijzen kunnen aangepast worden onder invloed van gewijzigde veiligheids- of dreigingsniveaus of aanbevelingen door de Belgische of Luxemburgse overheid. Coca-Cola behoudt zich het recht voor om deze prijzen (reisbestemmingen, festivals enz.) in te trekken.

11.    De winnaars, voor zichzelf en begeleiders, moeten hun volledige contactgegevens bevestigen (voornaam, naam, geboortedatum en adres), hun telefoonnummer en/of GSM en dienen een kopie van hun identiteitskaart en paspoort (geldig tot 6 maand na de reis) en geldig visum naargelang van de gewonnen prijs. Voor de festivalpacks in België moeten minderjarigen het bewijs voorleggen dat zij vergezeld zijn van hun ouders of een wettelijke voogd. Geen enkele wijziging kan daarna nog gebeuren en zal beschouwd worden als een verwerping van de prijs. Deze gegevens en documenten zullen overgedragen worden aan het reisbureau waarmee Coca-Cola werkt voor de definitieve reservatie is gemaakt. Alle winners moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle administratieve en wettelijke eisen in de gezondheidszorg (vaccinaties, etc.). Paspoort, visum, sanitaire voorzieningen en verzekeringen ander dan die voorzien door het reisbureau zijn de verantwoordelijkheid van elke reiziger.

12.   De winnaars van de reis pakketten en festival pakketten zullen per email gecontacteerd worden en gevraagd worden om telefonisch contact op te nemen binnen de 7 dagen om daarna een deelnemersformulier aan de reis of het festival en een aantal persoonlijke gegevens van de winnaar en de begeleider in te vullen, die nodig zijn voor de toekenning. Het formulier en alle benodigde documenten moeten worden ondertekend en wettelijk gemachtigd door de ouder of voogd. Indien de winnaar binnen de 7 dagen niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per mail te bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart te sturen, wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie onder welke vorm dan ook.

13.   De winnaars van de andere prijzen zullen per e-mail gecontacteerd worden.

14.    De winnaars worden uitgeroepen tot winnaar na de definitieve controle van hun gegevens en hun leeftijd.

15.   De namen van de bevestigde winnaars (na controle van hun gegevens en leeftijd) zullen op het einde van elke week worden bekendgemaakt op www.coca-cola.be en op www.coca-cola.lu.

16.   De winnaars aanvaarden dat hun naam en voornaam worden bekendgemaakt op www.coca-cola.be en op www.coca-cola.lu.

17.   Om de reservatie van hun prijs af te ronden, zullen de winnaars in contact gebracht worden met het agentschap waarmee Coca-Cola werkt en waarvan zij de algemene voorwaarden zullen moeten aanvaarden. Zij zullen alle informatie betreffende hun prijs rechtstreeks van het agentschap krijgen.

 

Algemene voorwaarden

 

18.   Deze actie in België en in het Groothertogdom Luxemburg staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

19.   Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Om de prijsuitreiking te waarborgen, heeft Coca-Cola het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

20.   De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze wedstrijd, worden beheerd en gecontroleerd door Coca-Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel conform de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Privacy beleid van Coca-Cola beschikbaar op deze website. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven per e-mail naar cocacolabe@coca-cola.com. Daarnaast aanvaarden de winnaars dat de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de toekenning van de prijs overgedragen worden naar het reisbureau waarmee Coca-Cola werkt en waarvan alle details gecommuniceerd zullen worden bij het boeken van de prijs. Deze persoonlijke gegevens worden beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het agentschap in overeenstemming met haar Privacy Policy. Het agentschap zal in direct contact met de winnaar moeten treden voor eventuele aanvullende informatie.

21.   De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

22.   Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts…

23.   Coca-Cola kan niet ajaarprakelijk worden gesteld voor:

-          ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook, in het bijzonder maar niet beperkt tot de risico's in verband met reizen naar, binnen en vanuit de bestemming of gewonnen festival(s).

-          verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden en dat, in welke vorm dan ook.

-          drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

-          Fouten of omissies van het reisbureau.

-          Elke onmogelijkheden voor reizigers om te reizen of het bijwonen van het festival op de vastgestelde datum.

-          Eventuele extra kosten en/of de kosten van levensonderhoud of trjaarport - anders dan de kosten die hierin worden ondersteund door Coca-Cola uitdrukkelijk vermeld – die de winnaar (en de begeleider) uiteindelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, de aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij wil.

-          elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om trjaarport, het verloop van de reis of het festival of eender welke andere gebeurtenis.

-          de annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

-          Het onvermogen van de reizigers om naar hun bestemming te vertrekken ten gevolge van een besluit van de autoriteiten, de weigering van autoriteiten, no show van de reizigers op de datum van vertrek op de aangegeven uren, afwezigheid of niet-geldigheid van een visum of paspoort of ieder ander document dat vereist is bij vertrek.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

24.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet ajaarprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

25.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

26.   Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht. Elke clausule die illegaal of ongeldig zou worden verklaard, wordt beschouwd als niet van toepassing zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze verordening.

 

 

Specifieke een aanvullende bepalingen voor het Groothertogdom Luxemburg

 

27.   In het Groothertogdom Luxemburg is deze actie een tombola zonder aankoopverplichting, toegankelijk op www.coca-cola.lu/summer

28.   De Luxemburgse deelnemers kunnen gratis een unieke code verkrijgen op eenvoudig verzoek op het volgende adres cocacola@veridic.be . Een enkele gratis code per week en per fysiek adres.

 

Annexe : Liste des prix

 

DIAMOND

Glamping in de Pyreneeën!

 Slaap onder de sterren, trek de bergen in en ontdek de plaatselijke fauna en flora samen met een lokale gids die de streek op zijn duimpje kent. Laat je trakteren op twee nachtjes glamping in de bergen met een romantisch diner in een traditionele berghut. Ideaal voor avonturiers die ook van een vleugje luxe houden. 

18 jaar

DIAMOND

 

Ga naar London Fashion Week Festival! 

De London Fashion Week  Festival heeft er een zusje bij: het London Fashion Weekend. Met evenveel glitter & glamour, maar net een tikkeltje meer relax. Vanuit je viersterrenhotel in London geniet je een dag lang een vipbehandeling, krijg je exclusieve shoppingaanbiedingen van 150 topdesigners, beleef je de modeshows vanaf de eerste rij en kun je luisteren naar toonaangevende mode-iconen. 

18 jaar

DIAMOND

Surfen in Frankrijk !

Vlieg naar Frankrijk voor drie dagen vol zon, zee en surfplezier. Je krijgt lessen om golven mee te pikken als een pro en verblijft in een viersterrenhotel, zodat je heerlijk uitgeslapen op het strand verschijnt. 

18 jaar

 

DIAMOND

Een overnachting in een aquarium !

Hou je van het onderwaterleven? Dan is deze exclusieve overnachting in een aquarium echt iets voor jou! Kijk toe hoe de onderwaterwereld ‘s avonds tot leven komt en ontdek wezens die je nooit eerder hebt gezien! Kom bovendien te weten hoe je deze fascinerende wereld kunt helpen te beschermen.

18 jaar

DIAMOND

 

Een magische avond in de opera van Venetië!

 

 Pak je koffers naar Italië voor twee nachten in Venetië en beleef een onvergetelijke avond in de befaamde opera ‘La Fenice di Venezia’. Kleed je op, geniet van een heerlijk diner en ervaar hoe deze legendarische opera nog niets van zijn charme verloren heeft. 

18 jaar

DIAMOND

Dineren op de Eiffeltoren !

 Geniet in de legendarische Eiffeltoren van een heerlijk diner met duizelingwekkend uitzicht. Het befaamde Restaurant 58 verwelkomt je voor een gastronomisch viergangenmenu met Frjaare specialiteiten en wijn naar keuze. Geniet na de maaltijd nog van het spectaculaire uitzicht op het gloednieuwe observatieplatform. Smakelijk!

18 jaar

DIAMOND

Relax weekendje in de Italiajaare bergen!

Laat de drukte achter je en kom op adem in het Vigilius Mountain Resort in Noord-Italië. Deze plek wordt niet voor niets ‘een eiland op een berg’ genoemd. Ontsnap aan de dagelijkse drukte en kom tot rust in de natuur. Geniet van ontspannende meditatiesessies, verkwikkende thermale faciliteiten, elke dag heerlijk ontbijt en een huurwagen om de prachtige omgeving te ontdekken ...

18 jaar

DIAMOND

Golfen in Portugal !

De Portugese Algarve is een van de beste golflocaties ter wereld. Verblijf twee nachten in een viersterrenhotel dicht bij de prachtige kustlijn en trakteer jezelf op een golfles om je swing te perfectioneren voor je de baan opgaat. Fore! 

18 jaar

DIAMOND

Word een graffiti artiest in Berlijn !

Bezoek Berlijn, een van de grootste graffititrekpleisters van Europa, en krijg er een rondleiding met workshop in het hart van de stad. Inclusief vlucht, een kamer in een viersterrenhotel en alles wat je nodig hebt om er een onvergetelijke trip van te maken. Deze hippe stad staat bij velen bovenaan de verlanglijst. Misschien kun jij deze binnenkort wel afstrepen!

18 jaar

DIAMOND

Feesten op een closing party in Ibiza! 

De closing party's op Ibiza behoren tot de beste feestjes van het hele jaar, en jij kunt erbij zijn als je deze prijs kiest. We trakteren je op twee overnachtingen in het Hard Rock Hotel met telkens een stevig ontbijt, tickets voor een absolute topparty en € 100 cash om naar wens te spenderen. 

18 jaar

PLATINUM

Word model tijdens een professionele shoot !

Niets is zo kostbaar als een prachtige foto van een unieke herinnering. Creëer een wondermooi aandenken dat trots de muur van je woning siert. Say cheese!

14 jaar

PLATINUM

Beleef een 4x4 avontuur in de wijde natuur !

Test je rijvaardigheden en verlaat met een terreinwagen de platgetreden paden. Rijd het onbekende tegemoet, overwin steile hellingen, doorkruis ruw terrein en steek rivieren over. Deze rit moet elke avonturier ooit eens beleefd hebben!

18 jaar

PLATINUM

Trek naar een uniek Balinees paviljoen in Sautin !

Kom tot rust in Sautin voor een wonderlijk verblijf in een uniek gedecoreerd privépaviljoen in Balinese stijl. Vergeet al je zorgen in de idyllische omgeving met afgesloten, zuidgericht terras, zentuin, privézwembad en luxueuze faciliteiten. 

14 jaar

PLATINUM

Beleef een magische ballonvaart !

Tijdens deze ballonvaart waan je je in de zevende hemel. Zweef licht als een veertje door het zwerk en geniet volop van het ongelooflijk uitzicht over Vlaanderen tijdens deze indrukwekkende ervaring. Dit wordt een dag om nooit te vergeten!

14 jaar

PLATINUM

Bouw een feestje in een limousine!

Nodig je vrienden uit en kleed jullie op voor een ritje door Brussel met de limousine. Jullie worden opgepikt door een witte Lincoln-limousine voor een rondrit door Brussel en kunnen naar keuze genieten van het uitzicht of van het comfort in de limo. Beslis zelf waar de limo jullie afzet voor een avondje stappen.

14 jaar

PLATINUM

Ontmoet de Rode Duivels!

Ben jij ook fan van onze nationale ploeg? Wil jij deze Belgische toppers ook eens in levende lijve ontmoeten? Met deze topervaring kan je eindelijk al jouw vragen op de Rode Duivels afvuren of gewoon gezellig een praatje maken. Dit allemaal met een hapje en een drankje.

14 jaar

PLATINUM

LUXUEUS OVERNACHTEN TIJDENS ROCK WERCHTER

Altijd al eens als luxueus naar Rock Werchter willen gaan? Kies dan voor deze onvergetelijke festival ervaring van 5-8 juli waar je niet enkel toegang krijgt tot de festival grounds maar ook tot The Hive via een Lodge package(een houten cabin incl: 2 stoelen, 2 box springs, bedlinnen en 2 nachtlampjes). Je zal nog nooit zo comfortabel bekomen zijn van dagen vol topoptredens!

16 jaar

PLATINUM

Als een pro indoor skiën/boarden bij ASPEN INDOOR

Beleef de eeuwige sneeuw bij Aspen indoor! Al altijd eens willen skieën of snowboarden of kan je niet wachten tot het volgende skiseizoen? Kies dan voor deze topervaring waar we je eerst laten aclimatiseren met een deugddoend ontbijtje, daarna onderdompelen in een piste initiatie om je dan even laten bekomen in de après ski hut voor lunch & drinks waarna je je 2u kan uitleven op de piste met skieën, tuben, sleeën of boarden. Klinkt toch ongelofelijk cool!

14 jaar

PLATINUM

Beleef een MotoGP race in Valencia

Beleef deze unieke 3daagse MOTOGP ervaring in Valencia. Wat is er inbegrepen? VIP Paddock Pass voor 3 dagen (vrijdag 16/11/2018: oefenraces, zaterdag 17/11/2018: oefen & kwalificatieraces, zondag 18/11/2018: race), all inclusive (= drinks & food), scooter track access, circuit bezoek, toegang tot de garage met de racewagens en ontmoet de racepiloten! Hotel & Trjaarport naar Valencia inbegrepen.

18jaar

GOLD

Ga voor adrenaline tijdens een tandemparachutesprong!

Als je op zoek bent naar een ervaring die je meer adrenaline bezorgt dan ooit, is een parachutesprong wellicht de ultieme keuze. Samen met een ervaren instructeur raas je met duizelingwekkende snelheid richting de aarde. Ervaring? Niet vereist! Nu enkel nog je moed bijeenrapen ...

16 jaar

GOLD

Racen met een sportwagen!

De sportwagen is voor velen een echte droomwagen. Ook voor jou? Dan is dit je kans om een exemplaar over het circuit te sturen! In dit ultieme avontuur voor motorsportliefhebbers mag je acht ronden lang jouw racekunsten bewijzen in deze geavanceerde sportwagen.

18 jaar

GOLD

Beleef cinema op een hoger niveau!

WOW! Heb jij al eens een film in 4DX gezien? Dat is cinema op een hoger niveau! Denk daarbij ook aan een Coca-Cola & Popcorn en je beleeft een topervaring in Kinepolis Brussel of Antwerpen! *Bij 4DX wordt gebruik gemaakt van verschillende effecten zoals water, wind, sneeuw, rook en geur.

14 jaar

GOLD

Als VIP naar WALIBI

Beleef deze zomer een topdag in Walibi! Dankzij de inbegrepen Speedy pass hoef je zelfs helemaal niet aan te schuiven! Geniet van de rollercoasters, waterattracties en bekom met een deugddoende lunch & en een Coca-Cola. Dat en nog een aantal andere verrassingen staan je allemaal te wachten! Klinkt als een topdag!

14 jaar

GOLD

Ga uit je dak op SUNRISE festival

Altijd eens naar het SUNRISE festival willen gaan? Kies dan voor deze onvergetelijke festival ervaring van 29 juni tot en met 1 juli in de Lilse bergen. Dit pakket bevat een combi ticket, toegang tot de camping (inclusief tent/matras/slaapzak) en 2 small boozebags (drankbonnetjes). Klinkt nu al als een feestje!!

16 jaar

GOLD

Beleef ELROW festival als VIP

Altijd eens naar ELROW TOWN willen gaan? Dit jaar vind dit Spajaare feestconcept voor de eerste keer plaats in België. Kies dan voor deze onvergetelijke feest ervaring op 30 juni in Antwerpen. Deze beleving omvat 2 VIP toegangsticketten en een parkingvoucher. Train maar al die dancemoves!

18 jaar

GOLD

Beleef PUKKELPOP festival

Altijd al eens als VIP naar PUKKELPOP festival willen gaan? Kies dan voor deze onvergetelijke ervaring van 15-18 augustus waar je niet enkel toegang krijgt tot de festival grounds maar ook tot de VIP area. Een weekend vol topervaringen die je nooit meer zal vergeten.

16 jaar

GOLD

Als VIP naar DOUR festival

Altijd al eens als VIP naar DOUR festival willen gaan? Kies dan voor deze onvergetelijke ervaring van 11-15juli waar je niet enkel toegang krijgt tot de festival grounds maar ook tot de VIP area. Een weekend vol topervaringen die je nooit meer zal vergeten. (inclusief: toegang tot comfort camping, gratis shuttle bus station - festival, toegang tot VIP parking, toegang tot VIP area)

16 jaar