Officieel reglement van de promotiecampagne
 Coca-Cola « Win tickets & Join us in Russia»

België en Groothertogdom Luxemburg

 

 

Algemene Voorwaarden

 

1.       De actie Coca-Cola “Win tickets & Join us in Russia” wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV (verder “Coca-Cola” genoemd). Deze actie staat open voor personen van 14 jaar en ouder (met, voor reizen in Rusland, de verplichting voor jongeren onder 18 jaar om begeleid te zijn door een ouder of wettelijke voogd) die in België en in het Groothertogdom Luxemburg wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola European Partners Belgium bvba, van Coca-Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

 

2.       In België wordt deze actie georganiseerd in het kader van een OCBS Tombola ten bate van de Belgische sport. KB 18/12/2016. Hierna de ‘’Tombola’’ genoemd. Deze Tombola is enkel geldig van 02/04/2018 tot 13/05/2018 (23.59 u.) voor de reizen naar Rusland en van 14/05/2018 tot 10/06/2018 (23.59 u.) voor de gesigneerde shirts van de Rode Duivels en de supporterssjaals.

 

3.       In het Groothertogdom Luxemburg wordt de actie georganiseerd in het kader van een Tombola zonder aankoopverplichting geldig van 02/04/2018 tot 13/05/2018 (23.59 u.) (zie artikels 29 en 30) voor de reizen naar Rusland en van 14/05/2018 tot 10/06/2018 (23.59 u.) voor de gesigneerde shirts van de Rode Duivels en de supporterssjaals.

 

4.       Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement.

 

5.       De unieke code waarmee men deel kan nemen aan de tombola staat gedrukt onder het dopje van PET fles van 1,5 liter en onder het lipje van de 330 ml blikjes van het gamma Coca-Cola Original taste, Coca-Cola Zero sugar en Coca-Cola light taste.

 

6.       De deelnemer kan zo veel keer spelen als hij wil met elke keer een limiet van 10 codes die hij mag inbrengen per 24 uur. Voor de volledige duur van de promotie, zal er slechts één winnaar zijn per huishouden. Bij elke deelname moet de deelnemer een nieuwe unieke code invoeren. Een unieke code kan maar één enkele keer gebruikt worden. Geen enkele klacht in de aard van een slechte codering, een code die al gebruikt is of enige andere vorm van misbruik van een code wordt geaccepteerd. Enkel unieke codes gedeponeerd bij Meester Indekeu zijn geldig.

 

7.       De winnende inzendingen van de unieke codes zullen 1 maal per week geloot worden door een automatisch tombolasysteem op maandag 14u op basis van alle unieke codes van de inschrijvingen van de afgelopen 7 dagen, uiterlijk tot zondag 23u59, ongeacht de bestemming gekozen door de deelnemers. Elke week zal het volgende aantal winnaars willekeurig worden geloot uit alle geldige inzendingen unieke codes:

 

-          Van 02/04/2018 tot 08/04/2018 (23.59 u.): twee winnaars van een FIFA RUSSIA 2018 duoticket

-          Van 09/04/2018 tot 15/04/2018 (23.59 u.): twee winnaars van een FIFA RUSSIA 2018 duoticket

-          Van 16/04/2018 tot 22/04/2018 (23.59 u.): twee winnaars van een FIFA RUSSIA 2018 duoticket

-          Van 23/04/2018 tot 29/04/2018 (23.59 u.): twee winnaars van een FIFA RUSSIA 2018 duoticket

-          Van 30/04/2018 tot 06/05/2018 (23.59 u.): twee winnaars van een FIFA RUSSIA 2018 duoticket

-          Van 07/05//2018 tot 13/05/2018 (23.59 u.): twee winnaars van een FIFA RUSSIA 2018 duoticket

-          Van 14/05/2018 tot 20/05/2018 (23.59 u.): 50 winnaars van een gesigneerd shirt van de Rode Duivels en 350 winnaars van een supporterssjaal.

-          Van 21/05/2018 tot 27/05/2018 (23.59 u.): 30 winnaars van een gesigneerd shirt van de Rode Duivels en 250 winnaars van een supporterssjaal.

-          Van 28/05/2018 tot 03/06/2018 (23.59 u.): 15 winnaars van een gesigneerd shirt van de Rode Duivels en 150 winnaars van een supporterssjaal.

-          Van 04/06/2018 tot 10/06/2018 (23.59 u.): 5 winnaars van een gesigneerd shirt van de Rode Duivels en 50 winnaars van een supporterssjaal.

 

8.       Om geldig deel te nemen aan deze Tombola, moet de deelnemer naar de website www.coca-cola.be/FIFA of www.coca-cola.lu/FIFA surfen en de aangegeven procedure volgen. De deelnemer moet een Coca-Cola-profiel aanmaken of inloggen met zijn Coca-Cola-profiel en vervolgens zijn unieke code van 10 cijfers ingeven. In de loop van de 24 uur van de wekelijkse trekking, krijgt de winnaar een e-mail met de informatie dat hij een prijs heeft gewonnen.

 

9.       De winnaars van FIFA RUSSIA 2018, voor zichzelf en begeleiders, moeten hun volledige contactgegevens bevestigen (voornaam, naam, geboortedatum en adres), hun telefoonnummer en/of GSM en dienen een kopie van hun identiteitskaart en paspoort (geldig tot 6 maand na de reis) en geldig visum voor Rusland. Minderjarigen moeten aantonen dat ze worden begeleid door een ouder of wettelijke voogd. Geen enkele wijziging kan daarna nog gebeuren en zal beschouwd worden als een verwerping van de prijs. Deze gegevens en documenten zullen overgedragen worden aan het reisbureau  waarmee Coca-Cola werkt voor de definitieve reservatie is gemaakt. Alle reizigers moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle administratieve en wettelijke eisen in de gezondheidszorg (vaccinaties, etc.). Paspoort, visum, sanitaire voorzieningen en verzekeringen ander dan die voorzien door het reisbureau zijn de verantwoordelijkheid van elke reiziger.

 

10.   Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 14 jaar oud is en in België of in het Groothertogdom Luxemburg woont. Minderjarigen die een reis naar Rusland winnen moeten schriftelijk bewijs leveren dat zij begeleid zullen worden door een ouder of een wettelijke voogd. Geen prijs zal worden toegekend aan een niet-begeleide minderjarige onder de hierboven beschreven voorwaarden. Op elk moment, moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator kan controleren en eventueel misbruik kan bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.

 

11.   Zullen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie: de deelnemers die geen volledig profiel hebben, namelijk die hun contactgegevens niet ingevuld hebben.

 

12.   In het kader van deze Tombola worden de volgende prijzen uitgereikt:

 

-          Van 02/04/2018 tot (en met) 13/05/2018 bestaat elk winnend lot uit:

2 FIFA RUSSIA 2018 tickets voor de wedstrijd België-Tunesië in Moskou op 23/06/2018, 2 heen-en terugvluchten met Brussels Airlines (taksen inbegrepen), 2 overnachtingen met ontbijt voor 2 personen in een tweepersoonskamer in hotel Izmailovo Delta**** in Moskou.

 

-          Van 14/05/2018 tot (en met) 10/06/2018 bestaat elk winnend lot uit:

1 gesigneerd shirt van de Rode Duivels of 1 supporterssjaal.

 

 

13.   De winnaars van FIFA RUSSIA 2018 zullen definitief bekendgemaakt worden nadat hun gegevens en hun leeftijd gecontroleerd zijn.

 

14.   De winnaars van FIFA RUSSIA 2018 krijgen een e-mail op het adres dat ze hebben opgegeven bij hun online inschrijving om aan deze wedstrijd deel te nemen. In die mail wordt hen gevraagd om hun volledige gegevens (voornaam, naam, geboortedatum en adres) en hun gsm- en/of telefoonnummer te bevestigen en een kopie te sturen van hun identiteitskaart en die van de persoon die hen zal vergezellen. Achteraf zal geen enkele wijziging toegestaan worden en zullen wijzingen beschouwd worden als een afzien van de reis.

 

15.   Indien de winnaar binnen de toegestane termijn (7 dagen) niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per mail te bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart te sturen, wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie onder welke vorm dan ook.

 

16.   Met het oog op het afronden van het boeken van hun reis, zullen de winnaars van FIFA RUSSIA 2018 in contact worden gebracht met het reisbureau waarmee Coca-Cola werkt en waar zij de bepalingen en voorwaarden moeten accepteren, evenals de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij alvorens de vlucht te nemen. (gelieve de site van de betrokken luchtvaartmaatschappij te raadplegen) Zij zullen alle informatie met betrekking tot hun reis rechtstreeks van het reisbureau ontvangen.

 

17.   De winnaars van FIFA RUSSIA 2018 krijgen hun tickets aangetekend per post toegestuurd of digitaal.

 

18.   De winnaars van de shirts en de sjaals krijgen een e-mail op het adres dat zij bij hun online inschrijving voor deze promotie hebben opgegeven. In deze e-mail zullen zij gevraagd worden hun persoonsgegevens te bevestigen (voornaam, naam en adres). Als de winnaar niet binnen de gestelde tijd (7 dagen) zijn gegevens bevestigt, wordt de prijs aan iemand anders uitgereikt en de winnaar verliest elk recht op vergoeding in welke vorm ook.

 

19.   De winnaars van de shirts en de sjaals krijgen hun prijs binnen vijftien werkdagen per post toegestuurd op het adres dat ze hebben opgegeven op www.coca-cola.be/FIFA  of www.coca-cola.lu/FIFA .

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

20.   Deze actie in België en in het Groothertogdom Luxemburg staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

 

21.   Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Om de prijsuitreiking te waarborgen, heeft Coca-Cola het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

 

22.   De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze wedstrijd, worden beheerd en gecontroleerd door Coca-Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel conform de wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Privacy beleid van Coca-Cola beschikbaar op deze website. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven per e-mail naar cocacolabe@coca-cola.com. Daarnaast aanvaarden de winnaars dat de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de toekenning van de prijs overgedragen worden naar het reisbureau waarmee Coca-Cola werkt en waarvan alle details gecommuniceerd zullen worden bij het boeken van de reis . Deze persoonlijke gegevens worden beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het agentschap in overeenstemming met haar Privacy Policy. Het agentschap zal in direct contact met de winnaar moeten treden voor eventuele aanvullende informatie.

 

23.   De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

 

24.   Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts…

 

25.   Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 

-          ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook, in het bijzonder maar niet beperkt tot de risico's in verband met de reis, onder welke vorm dan ook.

-          verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden en dat, in welke vorm dan ook.

-          drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

-          Fouten of omissies van het reisbureau.

-          Elke onmogelijkheid voor reizigers om te reizen naar Rusland op de vastgestelde datum.

-          Eventuele extra kosten en/of de kosten van levensonderhoud of transport - anders dan de kosten die hierin worden ondersteund door Coca-Cola uitdrukkelijk vermeld – die de winnaar (en de begeleider) uiteindelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, de aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij wil.

-          elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van de reis of eender welke andere gebeurtenis.

-          de annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

-          Het onvermogen van de reizigers om naar Rusland te vertrekken ten gevolge van een besluit van de autoriteiten, de weigering van autoriteiten, no show van de reizigers op de datum van vertrek op de aangegeven uren, afwezigheid of niet-geldigheid van een visum of paspoort of ieder ander document dat vereist is bij vertrek.

 

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

 

26.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

 

27.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

 

28.   Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel worden gebracht. Elke clausule die illegaal of ongeldig zou worden verklaard, wordt beschouwd als niet van toepassing zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze verordening.

 

 

Specifieke een aanvullende bepalingen voor het Groothertogdom Luxemburg

 

 

29.   In het Groothertogdom Luxemburg is deze actie een tombola zonder aankoopverplichting, toegankelijk op www.coca-cola.lu/FIFA.

 

30.   De Luxemburgse deelnemers kunnen gratis een unieke code verkrijgen op eenvoudig verzoek op het volgende adres cocacola@veridic.be . Een enkele gratis code per week en per fysiek adres.