Coca-Cola Privacybeleid

 

1.    Privacybeleid

2.    Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

3.    Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

4.    Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

5.    Welke profilering voeren wij uit?

6.    Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?

7.    Sites van derdern/ externe dienstverleners

8.    Aan reclame verbonden externe leveranciers

9.    Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, hoe kunt u deze uitoefenen en hoe kunt u contact met ons opnemen?

10.  Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

11.  Gebruik van Sites door minderjarigen en waarschuwing voor de ouders

12.  Hoe zit het met de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

13.  Toepasselijk recht

14.  Updates van dit Privacybeleid

 

 

1.         Privacybeleid

 

The Coca-Cola Company en zijn aangesloten ondernemingen zijn bezorgd over privacykwesties en we willen graag dat u weet hoe wij gegevens die betrekking hebben op u als persoon (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken en verstrekken

a.                   Onderstaand Privacybeleid (het ‘Privacybeleid’) bevat ons beleid voor het verwerken van uw persoonsgegevens die we verzamelen via

- onze website www.cocacola.be (de ‘Website’); en

- Persoonsgegevens zijn de gegevens die direct of indirect verband houden met u als persoon (de ‘Persoonsgegevens’).:

https://www.facebook.com/cocacolabelgium/

https://www.instagram.com/cocacolabelgium/ 

https://twitter.com/CocaColaBE_fr 

https://twitter.com/CocaColaBE_nl 

https://www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company/ 

Snapchat @CocaColaBelgium

https://www.youtube.com/user/cocacolabelux 

https://www.facebook.com/fantabelgium/ 

https://www.instagram.com/fantabelgium/ 

https://twitter.com/FantaBelgie

https://twitter.com/FantaBelgique 

Snpachat @FantaBelgium

https://www.facebook.com/FuzeTeaBelgium/ 

https://www.instagram.com/fuzeteabelgium/ 

https://www.facebook.com/AquariusBelgium/ 

https://www.facebook.com/ChaudfontaineBelgium/ 

https://www.facebook.com/FinleyBE/ 

https://www.instagram.com/finleybelgium/ 

https://www.facebook.com/DrinkHonestBE/ 

https://www.instagram.com/honestbelgium/

https://www.facebook.com/spriteBE 

https://www.instagram.com/spritebelgium/

https://twitter.com/CocaColaBeluxNL 

https://twitter.com/CocaColaBeluxFR

b.                   NV Coca-Cola Services, gevestigd Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel (‘CCS’), is de verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, (hierna te noemen de “GDPR”’, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in relatie tot de Sites (hierna ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’).

c.                   U kunt kennisnemen van dit Privacybeleid door te klikken op een link met de naam ‘Privacybeleid’ onderaan elke pagina van de Website, op de Sociale Media en op de pagina waar u onze App kunt downloaden. Lees dit Privacybeleid aandachtig door.

d.                   U kunt onze Sites doorzoeken, daar leuke nieuwtjes ontdekken en content delen met anderen. U kunt ook een account aanmaken om toegang te krijgen tot alle Sites die zijn gekoppeld aan de centrale Consumer Interaction Database van Coca-Cola (de ‘Account’) en deelnemen aan acties. Wilt u weten hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken wanneer u zich door middel van een Account registreert? Dat leest u in dit privacybeleid https://www.cocacola.be/nl/cid-privacy-notice.html. Onderstaand Privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van onze Sites, ongeacht of zij zijn geregistreerd of niet.

 

2.         Welke Persoonsgegevens verzamelen we over u?

 

a.  De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken

We verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

·         achternaam

·         voornaam

·         geslacht

·         geboortedatum

·         gebruikersnaam

·         postadres

·         telefoonnummer (inclusief uw nummer thuis en mobiele telefoonnummers)

·         e-mailadres

·         openbaar Sociale-Mediaprofiel;

·         Door de gebruiker gecreëerde content op de Sociale Media: foto's, teksten, video’s, symbolen, hashtags, opnames die u deelt op de Sociale Media;

·         locatie-informatie

·         hobby's en interesses

·         consumptiepatronen

·         browser- en apparaatinformatie IP-address, MAC-address, Google Ad-ID, identifier voor adverteerders (IFA, apparaat-ID);

·         informatie uit serverlogbestanden

·         gegevens over het gebruik van apps

·         persoonsgegevens over activiteiten/betrokkenheid (bijv. datum en tijdstip van de activiteit op de desbetreffende Sites, aantal keren dat een Site is bezocht, op welke items wordt geklikt).

b.  We vragen u ons geen Gevoelige Gegevens te sturen of te verstrekken via of op de Sites of anderszins.

Gevoelige Gegevens’ zijn Persoonsgegevens die verband houden met gevoelige aspecten zoals:

·         ras of etnische afkomst

·         politieke opvattingen

·         godsdienstige of andere overtuiging

·         gezondheid of medische aandoeningen

·         criminele antecedenten

·         vakbondslidmaatschap

·         seksuele gerichtheid.

 

3.         Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

 

We verzamelen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

·         Via de Sites: we verzamelen Persoonsgegevens via de Sites.

·         Offline: we verzamelen Persoonsgegevens van u wanneer u offline bent, bijv. wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

·         Wanneer u de App downloadt: wanneer u de App downloadt en gebruikt, volgen en verzamelen we gebruiksgegevens van de App, zoals de datum en het tijdstip waarop de App onze servers benadert en welke informatie en bestanden naar de App zijn gedownload. Dit doen we op basis van uw apparaatnummer.

·         Fysieke locatie: we verzamelen de gegevens van de fysieke locatie van uw apparaat, bijv. door middel van signalen van satellieten, zendmasten voor mobiele telefonie of wifi-signalen.

·         Door middel van cookies: we verzamelen uw Persoonsgegevens door middel van cookies wanneer u de Sites doorzoekt. Het door ons verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens via cookies wordt geregeld door het Cookiebeleid https://www.cocacola.be/nl/legal/how-we-use-cookies/, dat u aandachtig dient te lezen. U kunt cookies aanvaarden of weigeren (met uitzondering van Strikt Noodzakelijke Cookies zoals gedefinieerd in het Cookiebeleid), door het al dan niet aanvinken van de betreffende vakjes in het Voorkeurencentrum dat hier id.coke.com beschikbaar is.

De Persoonsgegevens die u via de Sites verstrekt, worden gecombineerd met Persoonsgegevens en andere Informatie die u (online of offline) aan ons verstrekt, of die we anderszins online of offline verkrijgen.

 

4.         Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

 

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.             Beantwoorden van uw vragen/administratieve interactie

·         Voor het beantwoorden van uw informatieverzoeken en vragen, in reactie op uw opmerkingen en om aan uw verzoeken te voldoen.

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang uw vragen te beantwoorden.

·         Voor het aan u versturen van administratieve informatie, bijv. informatie met betrekking tot de Sites, wijzigingen in onze voorwaarden en wijzigingen in dit Privacybeleid.

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang u tijdig te informeren over de ontwikkeling van onze Sites, de wijzigingen in onze voorwaarden en de wijzigingen in dit Privacybeleid.

b.             Gegevensanalyse door middel van uw openbaar Sociale-Mediaprofiel en gedeelde content

·         We verzamelen uw Persoonsgegevens om uw betrokkenheid bij onze Sociale Media te meten en uw interesses te analyseren. Concreet verzamelen we de content die u deelt op de Sociale Media en uw openbaar Sociale-Mediaprofiel om deze informatie te analyseren en consumptietrends en -patronen af te leiden. Hierdoor kunnen we onze Sociale-Mediagebruikers beter leren kennen, weten we waar ze van houden, en hoe ze reageren op onze producten, diensten en content. Doordat we onze Sociale-Mediagebruikers beter kennen, kunnen we onze Sites aanpassen aan de gevonden voorkeuren van gebruikers, maar kunnen we ook meer in het algemeen de producten en diensten van Coca-Cola verbeteren.

Juridische grondslag voor verwerking: uw toestemming.

U kunt aangeven of u wel of niet wilt dat uw Persoonsgegevens voor bovenstaand doel worden verzameld en gebruikt door uw privacyvoorkeuren in te stellen op het privacydashboard dat toegankelijk via id.coke.com. U hoeft alleen maar in het betreffende vakje te klikken indien u wilt dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen gegevensanalyses uit te voeren met behulp van uw openbaar Sociale-Mediaprofiel en gedeelde content, om trends af te leiden en onze Sites, en meer in het algemeen de producten en diensten van Coca-Cola, te verbeteren; door nogmaals op hetzelfde vakje te klikken verdwijnt het vinkje. Standaard is het vakje niet aangevinkt.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens voor bovenstaand doel intrekken door naar het privacy dashboard te gaan dat toegankelijk is op de Website en op het betreffende vakje te klikken waardoor het vinkje verdwijnt. U kunt ons ook op een andere manier laten weten dat u uw toestemming wenst in te trekken per e-mail, of door ons te bellen of te schrijven. Hierbij maakt u gebruik van de contactinformatie in artikel 9 van dit Privacybeleid. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, stoppen wij met de verwerking voor het betreffende doel.

c.             Gegevensanalyse met betrekking tot uw activiteiten op de Sites

·         We verzamelen uw Persoonsgegevens, inclusief locatiegegevens, om uw betrokkenheid te meten bij de Sites (bijv. om te weten hoe u onze Sites gebruikt, wanneer en hoe vaak, met welk apparaat, hoe lang u er verblijft, op welke items u klikt), en consumptietrends en -patronen af te leiden uit deze analyse. Hierdoor kunnen we de gebruikers van de Sites beter leren kennen en kunnen we onze Sites aanpassen aan de vastgestelde voorkeuren van gebruikers, maar kunnen we ook meer in het algemeen de producten en diensten van Coca-Cola verbeteren.

Juridische grondslag voor verwerking: uw toestemming.

U kunt aangeven of u wel of niet wilt dat uw Persoonsgegevens met betrekking tot uw activiteiten op de Sites worden verzameld of gebruikt om gegevensanalyses uit te voeren, om trends af te leiden en onze Sites, en meer in het algemeen de producten en diensten van Coca-Cola, te verbeteren door uw privacyvoorkeuren in te stellen op het privacy dashboard dat toegankelijk via id.coke.com U hoeft alleen maar in het betreffende vakje te klikken indien u wilt dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen gegevensanalyses uit te voeren om trends af te leiden en onze Sites, en meer in het algemeen de producten en diensten van Coca-Cola, te verbeteren; door nogmaals op hetzelfde vakje te klikken verdwijnt het vinkje. Standaard is het vakje niet aangevinkt.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens voor bovenstaand doel intrekken door naar het privacy dashboard te gaan dat toegankelijk is op de Website en op het betreffende vakje te klikken waardoor het vinkje verdwijnt. U kunt ons ook op een andere manier laten weten dat u uw toestemming wenst in te trekken per e-mail, of door ons te bellen of te schrijven. Hierbij maakt u gebruik van de contactinformatie in artikel 9 van dit Privacybeleid. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, stoppen wij met de verwerking voor het betreffende doel.

d.        Opslaan en delen van de content die u op de Sociale Media publiceert

·         U kunt content delen op onze Sociale Media, zoals afbeeldingen van uzelf, teksten, hashtags, video’s en opnames. Wanneer u dergelijke content op onze Sociale Media communiceert, kunnen wij besluiten een deel van deze content (en uw openbaar Sociale-Mediaprofiel) te delen op onze Sites, in het kader van marketingcampagnes, en meer in het algemeen om onze Sites, en de producten en diensten van Coca-Cola, te presenteren en illustreren. Wanneer we dit doen, slaan we uw Persoonsgegevens op in de centrale Consumer Interaction Database van Coca-Cola.

Juridische grondslag voor verwerking: uw toestemming.

U kunt aangeven of u wel of niet wilt dat uw Persoonsgegevens voor bovenstaand doel worden verzameld en gebruikt door uw privacyvoorkeuren in te stellen op het privacydashboard dat toegankelijk via id.coke.com. U hoeft alleen maar in het betreffende vakje te klikken indien u wilt dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen de content die u op de Sociale Media publiceert op te slaan en te delen op onze Sites; door nogmaals op hetzelfde vakje te klikken verdwijnt het vinkje. Standaard is het vakje niet aangevinkt.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens voor bovenstaand doel intrekken door naar het privacy dashboard te gaan dat toegankelijk is op de Website en op het betreffende vakje te klikken waardoor het vinkje verdwijnt. U kunt ons ook op een andere manier laten weten dat u uw toestemming wenst in te trekken per e-mail, of door ons te bellen of te schrijven. Hierbij maakt u gebruik van de contactinformatie in artikel 9 van dit Privacybeleid. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, stoppen wij met de verwerking voor het betreffende doel.

e.         IT-beheer

·         We gebruiken uw Persoonsgegevens voor het diagnosticeren van serverproblemen, het beheer van de Sites en om te controleren of deze naar behoren werken.

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang onze IT-systemen en netwerken te beheren, om het goed functioneren van de Sites te waarborgen.

f. Transacties

 

Wanneer u een transactie uitvoert via de Sites, zoals het kopen van merchandise van Coca-Cola en verwante merken, registreren we de betalingsgegevens die u voor deze transactie verstrekt, samen met eventuele andere Persoonsgegevens, zoals het adres waarnaar de door u gekochte producten moeten worden verzonden. We gebruiken uw Persoonsgegevens voor het afronden van de transactie en uw aankoop.

Juridische grondslag voor verwerking: het verwerken van uw Persoonsgegevens voor het afronden van transacties is gebaseerd op de uitvoering van uw koopcontract.

g. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·         Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures of overheidsbevelen waaronder mogelijk ook bevelen van overheden buiten uw woonland, wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn om dit te doen en wanneer het verstrekken van uw Persoonsgegevens strikt noodzakelijk is om te voldoen aan genoemde wettelijke verplichtingen, procedures of overheidsbevelen.

Juridische grondslag voor verwerking: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

h.         Rechtmatige bescherming van onze belangen

·         Voor het rechtmatig handhaven van onze voorwaarden, beschermen van onze activiteiten of die van onze aangesloten ondernemingen, beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze aangesloten ondernemingen, en om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we lijden te beperken.

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang onze organisatie rechtmatig te beschermen.

 i.         Bedrijfsactiviteiten/fusie en overname

·         Voor het realiseren van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf, onze activa of aandelen, of een deel daarvan (ook in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure).

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang onze bedrijfsstrategie uit te voeren.

 

5.         Welke profilering voeren wij uit?

 

a.       We gebruiken uw Persoonsgegevens voor het geautomatiseerd uitvoeren van ‘scoring’ en profilering, met behulp van Google UID. Deze ‘scoring’ en profilering worden uitgevoerd voor de volgende doelen die staan omschreven in artikel 4 van het Privacybeleid: (i) gegevensanalyse met betrekking tot uw activiteiten op de Sites en (ii) gegevensanalyse door middel van uw openbaar Sociale-Mediaprofiel en gedeelde content.

b.       Dit profileren heeft geen juridische gevolgen voor u, noch heeft het invloed op hoe u de Sites ervaart. Het houdt op geen enkele wijze in dat wij uw individuele gedragingen, acties of bewegingen monitoren of volgen. Het wordt uitsluitend gebruikt om ons te helpen de voorkeuren en gedragingen te leren kennen van de gebruikers van de Sites in het algemeen en om, met behulp van deze analyse, de Sites, producten en diensten van Coca-Cola te verbeteren.

 

6.         Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt?

 

Uw Persoonsgegevens worden verstrekt aan de volgende ontvangers:

a.       Coca-Cola Nederland bv, die ons helpt bij het beheer van onze Sites en bij onze communicatie met u

b.       Adobe Managed Services, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

c.       APIGEE Edge Platform, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

d.       Amazon Web Services (AWS) EC2, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

e.       CI&T, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt (de instantie die GO!Progressive – ons content management systeem - aanbiedt en onderhoudt.

f.        DMeX, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt

g.       ExactTarget, dat ons IT-systeem ondersteunt en gegevensanalyses uitvoert voor de doelen die staan omschreven in het Privacybeleid;

h.       Gigya, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

i.        Google, dat ons IT-systeem ondersteunt en gegevensanalyses uitvoert voor de doelen die staan omschreven in het Privacybeleid

j.        ICP, datcontent-managementdiensten voor DmeX levert;

k.       Livefyre, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

l.        Janrain, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

m.     MicroStrategy, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

n.       Qualtrics, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

o.       SalesForce, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

p.        SessionM, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

q.        Wayin DB  

r.        WordPress, dat onze IT-systemen host en systeemondersteuning biedt;

s.        Social media kanalen (facebook, Instagram, Twitter en Snapchat), met wie CCS via third-party cookies (eventuele) persoonlijke data zal delen.

 

7.         Sites van derden/externe dienstverleners

 

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de verwerkings- of gegevensbeschermingspraktijken van derden, inclusief derden die een site exploiteren achter een link op deze Sites. Het opnemen van een link op de Sites betekent niet dat wij of onze aangesloten ondernemingen goedkeuring geven aan de site achter de link.

Met name wijzen we u erop dat de Sites een link kunnen bevatten naar e-commerce websites, inclusief e-commerce websites van het merk Coca-Cola. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op e-commerce websites achter een link op de Sites. Op Persoonsgegevens die u verstrekt via de e-commerce website is het privacybeleid van de e-commercewebsite van toepassing, en niet dit Privacybeleid. We hebben geen zeggenschap over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het gebruik van informatie die is verzameld via de e-commerce website.

In een aantal gevallen kunnen we gebruikmaken van een externe betaaldienst voor het verwerken van aankopen en/of inzamelen van donaties die via de Sites worden gedaan. In deze gevallen kunnen uw Persoonsgegevens worden verzameld door deze derde en niet door ons, en zal daarop het privacybeleid van deze derde van toepassing zijn in plaats van dit Privacybeleid. We hebben geen zeggenschap over, en zijn niet verantwoordelijke voor, het gebruik of het verstrekken van uw Persoonsgegevens door deze derde en we geven geen goedkeuring aan die derden of hun websites. Wij doen geen uitspraken over de juistheid, volledigheid, tijdigheid of passendheid van informatie in het eigen privacybeleid van die derden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het privacybeleid op de websites van derden aandachtig te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.

 

8.         Aan reclame verbonden externe leveranciers

NB. onze leveranciers van online- en e-mailreclame kunnen gebruikmaken van pixeltags, beacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën in verband met de Sites om te helpen bij het beheer van onze online- en e-mailreclamecampagnes en om de effectiviteit van deze campagnes te vergroten. Een voorbeeld: indien een leverancier een unieke cookie op uw computer heeft geplaatst, kan de leverancier pixeltags, beacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën gebruiken voor het herkennen van de cookie tijdens uw bezoek aan de Sites en om erachter te komen welke van onze online-reclame u naar onze Sites heeft gevoerd, en de leverancier mag ons deze Andere Informatie verstrekken voor ons gebruik. NB. we mogen deze Andere Informatie die door onze leveranciers aan ons is verstrekt koppelen aan Persoonsgegevens over u die we eerder hebben verzameld.

 

9.         Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, hoe kunt u deze uitoefenen en hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

a.       Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

U hebt het recht:

·         een kopie te ontvangen van Persoonsgegevens die we over u houden;

·         van ons te vragen dat we onjuiste Persoonsgegevens actualiseren of corrigeren, of onvolledige Persoonsgegevens volledig maken;

·         van ons te vragen dat we het verwerken van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing staken.

Ook hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht:

·         bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;

·         van ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen;

·         onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; en

·         van ons te vragen bepaalde Persoonsgegevens van u aan u door te sturen of deze door te (laten) geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

b.       Het uitoefenen van uw rechten

Indien u (een van) bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u op een van onderstaande manieren contact met ons opnemen.

·         U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: cocacolabe@coca-cola.com

·         U kunt ons telefonisch bereiken op: 078/156 156

·         U kunt een brief sturen naar het volgende adres :

Coca-Cola Services NV - Consumentendienst

Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel

Geef duidelijk aan welke informatie wij moeten herzien of wijzigen.

c.       Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan), indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die een inbreuk oplevert van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, nr. 2016/679 van 27 april 2016.

d.       Contactgegevens van onze Data Protection Officer (DPO, functionaris voor gegevensbescherming)

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via het volgende emailadres: DPO-Europe@coca-cola.com

 

10.       Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

 

a.       Het is onze bedoeling uw Persoonsgegevens juist en actueel te houden. We zullen de Persoonsgegevens die we over u houden verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben.

b.       We bewaren uw Persoonsgegevens die we gebruiken voor de in dit Privacybeleid beschreven doelen gedurende maximaal 2 jaar, behalve wanneer juridische vereisten van toepassing zijn op grond waarvan wij uw Persoonsgegevens langer of korter moeten bewaren.

c.       Voor informatie over hoe lang wij cookies op uw randapparatuur bewaren, verwijzen we naar ons Cookiebeleid https://www.cocacola.be/nl/legal/how-we-use-cookies/

 

11.       Gebruik van Sites door minderjarigen en waarschuwing voor de ouders

 

a.       De Sites zijn gericht op personen van 14 jaar en ouder, waarbij tot 16 jaar toestemming van de ouders nodig is. We vragen personen jonger dan 14 jaar geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Sites. We behouden ons het recht voor om te allen tijde bewijs te vragen van de ouderlijke toestemming om het verwerken van Persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen mogelijk te maken.

b.       Voor een aantal Sites kan een leeftijdsgrens gelden, op grond van wat passend is voor bepaalde leeftijden of wat wettelijk is toegestaan. Wanneer er specifieke leeftijdsgrenzen gelden, zal dit duidelijk op de desbetreffende Site worden aangegeven en wij kunnen vragen stellen om uw leeftijd te controleren voordat u verder gaat.

 

12.       Hoe zit het met de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

 

Om de doelen te bereiken die worden beschreven in dit Privacybeleid, geven we uw persoonlijke gegevens door naar de landen die niet zorgen voor een passend beschermingsniveau, zoals de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval zijn onze gegevensoverdrachten onderworpen aan de volgende waarborgen die in overeenstemming zijn met de AVG, om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd:

-          Standaard gegevensbeschermingsclausules aangenomen door de Europese Commissie op grond van artikel 46, lid 2 van de AVG (klik op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087 voor toegang tot de EU-besluit van de Commissie betreffende standaardcontractbepalingen voor overdrachten aan verwerkers gevestigd in derde landen); en

-          EU-U.S. Privacy Shield voor overdrachten aan entiteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden (klik op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL  voor toegang tot de EU-Commissie beslissing met betrekking tot het privacyschild EU-VS).

Neem voor alle relevante informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen (inclusief de relevante overdrachtsmechanismen) contact op met onze Privacy Office op dit adres: privacy@coca-cola.com .

 

13.       Toepasselijk recht

 

Dit Privacybeleid wordt beheerst door, en dient te worden uitgelegd naar, Belgisch recht en andere dwingende bepalingen van in de Europese Unie toepasselijk recht.

 

14.       Updates van dit Privacybeleid

 

a.       U kunt zien wanneer dit Privacybeleid het laatst is gewijzigd via de optie ‘LAATST HERZIEN’ bovenaan deze pagina.

b.       Alle overwogen wijzigingen van dit Privacybeleid zullen ruimschoots voordat de wijzigingen van kracht worden aan u worden gecommuniceerd.

U kunt dit Privacybeleid (en herziene versies daarvan) afdrukken of downloaden, of op andere wijze een exemplaar bewaren, voor uw administratie.