PRIVACYBELEID

De Coca-Cola Company en haar filialen zijn bezorgd over privacykwesties en willen dat u op de hoogte bent over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met informatie die we verzamelen via activiteiten die verband houden met dit Privacybeleid, inclusief websites (onze “Websites”) en mobiele sites, toepassingen, widgets en andere mobiele interactieve functies (gezamenlijk, onze “Apps”), via onze officiële sociale mediapagina's die we controleren (onze “Sociale Mediapagina's”) en via HTML-geformatteerde e-mailberichten die we naar u versturen (samen, inclusief de Sociale Mediapagina's, Apps en Websites, de “Sites”). Door ons Persoonlijke Informatie te sturen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van dit Privacybeleid.

Als u gevestigd bent in de Europese Unie (EU), gelieve op te merken dat The Coca-Cola Company zich houdt aan de Veiligehavenbeginselen die werden overeengekomen tussen het Amerikaanse Ministerie van Handel en de EU/Zwitserland met betrekking tot persoonlijke informatie verzameld door entiteiten die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte en overgedragen naar de Coca-Cola Company in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het veiligehavenprogramma, zie het veiligehavenbeleid van The Coca-Cola Company http://www.coca-colacompany.com/our-company/safe-harbor-privacy-policy.

SA Coca-Cola Services NV, Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg 1070 Bruxelles / Brussel is de wettelijke controleur van de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen

Persoonlijke informatie” is informatie die u als een individu identificeert, zoals:

• Naam

• Gebruikersnaam

• Postadres (inclusief facturatie- en verzendingsadressen)

• Telefoonnummer (inclusief huis- en mobiele telefoonnummers)

• E-mailadres

• Krediet- en debetkaartnummer

• Profielfoto

• ID van sociale media-account

• Land van verblijf

In sommige gevallen kunnen we de betalingsdienst van een derde partij gebruiken om aankopen en/of schenkingen via de Sites te verwerken. In deze gevallen en mits uw voorafgaande toestemming kan uw Persoonlijke Informatie door deze derde partij verzameld worden, en zal zij onderworpen zijn aan het privacybeleid van de derde partij. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de vrijgave van uw Persoonlijke Informatie door deze derde partij.

Als u Persoonlijke Informatie over andere mensen naar ons of onze dienstverleners in verband met de Sites stuurt, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om dat te doen en om ons de toestemming te geven de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Hoe kunnen we persoonlijke informatie verzamelen?

Wij en onze dienstverleners kunnen op verschillende manieren Persoonlijke Informatie verzamelen, zoals:

Via de Sites: We kunnen Persoonlijke Informatie verzamelen via de Sites, bv. als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een aankoop doet.

Offline: We kunnen offline Persoonlijke Informatie over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantendienst.

Van andere bronnen: Mits uw voorafgaande toestemming, kunnen we uw Persoonlijke Informatie van andere bronnen krijgen, zoals van marketingpartners ofwel sociale mediaplatforms. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om uw sociale media-account te verbinden met uw Websiteaccount, zullen sommige Persoonlijke Gegevens van uw sociale media-account met ons gedeeld worden, zoals Persoonlijke Informatie die tot uw profiel behoort.

De Persoonlijke Informatie die u via de Sites verstrekt kan worden gecombineerd met Persoonlijke Informatie en andere informatie die u ons bezorgt (online of offline), overeenkomstig het meegedeelde doel dat u hebt aanvvard als uw Persoonlijke informatie wordt verzameld.

Hoe kunnen we uw Persoonlijke Informatie gebruiken?

Overeenkomstig het doel dat wordt meegedeeld als uw Persoonlijke Informatie wordt verzameld en mits voorafgaande toestemming, kunnen we uw Persoonlijke Informatie gebruiken:

• om uw vragen te beantwoorden en om op uw verzoeken in te gaan, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te sturen.

• Om u administratieve informatie te sturen, bijvoorbeeld informatie over de Sites en aanpassingen aan onze algemene voorwaarden en beleidslijnen. Aangezien die informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van de Sites, kunt u er niet voor kiezen om deze mededelingen niet te ontvangen.

• om uw aankoop en/of schenking af te handelen en op te volgen, bijvoorbeeld om uw betalingen te verwerken, om u uw bestelling te bezorgen, om met u te communiceren over uw aankoop en u de nodige klantendienst te bieden.

• om u updates en aankondigingen over onze producten, promoties en programma's te bezorgen en om u uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan speciale programma's.

• om opnieuw contact met u op te nemen als we een tijdje niets van u gehoord hebben.

• om u advertentie/promotiemateriaal van een van onze filialen en van onze promotie- en strategische partners te sturen.

• om uw ervaring op de Sites te personaliseren door producten en aanbiedingen die op u zijn afgestemd voor te stellen.

• om beloningen, prijzen en schenkingen te verwerken, zoals van toepassing.

• om u te laten deelnemen aan polls, sweepstakes, instant win-promoties, wedstrijden en andere promoties en om deze activiteiten te beheren. Sommige van deze activiteiten hebben bijkomende voorschriften die bijkomende informatie kunnen bevatten over hoe we uw Persoonlijke Informatie gebruiken en vrijgeven, dus is het belangrijk dat u de bijkomende voorschriften zorgvuldig leest.

• om u de mogelijkheid te bieden om via de Sites in uw naam berichten te versturen naar een vriend. Om u de mogelijkheid te bieden om andere gebruikers via de Site te contacteren of door hen gecontacteerd te worden, als dat door de Site in kwestie wordt toegelaten.

• om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan forums, chats, profielpagina's en blogs en andere diensten waarop u informatie en materiaal kan posten (waaronder onze Sociale Mediapagina's).

• om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan social sharing, waaronder live social mediafeeds.

• voor onze zakelijke doelen, zoals het analyseren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten, marktonderzoek, audits, nieuwe producten ontwikkelen, onze Sites verbeteren, onze diensten en producten verbeteren, gebruikstrends identificeren, onderzoeken hoe doeltreffend onze promotiecampagnes zijn, de Siteservaring en -inhoud afstemmen op uw activiteiten in het verleden op de Sites, peilen naar klanttevredenheid en klantenservice aanbieden (waaronder het oplossen van problemen in verband met klantenkwesties). Deze verwerking gebeurt anoniem.

• naargelang we noodzakelijk of geschikt vinden: (a) volgens de toepasselijke wet, waaronder wetten buiten uw land van verblijf, (b) om te voldoen aan wettelijke procedures, (c) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties, waaronder openbare of overheidsinstanties buiten uw land van verblijf, (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen, (e) om onze transacties of die van onze filialen te beschermen, (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze filialen, van u of van anderen te beschermen, en (g) om beschikbare oplossingen na te streven of om eventuele schade te beperken.

Hoe kan Persoonlijke Informatie worden vrijgegeven?

Uw Persoonlijke Informatie kan worden vrijgegeven:

• aan onze externe dienstverleners die diensten aanbieden zoals website hosting, gegevensanalyse, verwerking van betalingen, orderverwerking, infrastructuurvoorziening, IT-diensten, klantendienst, e-maildiensten, kredietkaartverwerking, auditingdiensten en andere soortgelijke diensten opdat ze hun diensten kunnen verlenen.

• mits uw voorafgaande expliciete of impliciete toestemming, met externe strategische partners waarmee we een speciale relatie kunnen aangaan. Omdat deze derde partijen uw Persoonlijke Informatie zullen gebruiken volgens hun eigen privacybeleid, zou u hun websites moeten bekijken en hun eigen privacybeleid aanvaarden.

• In verband met promoties, om deze promoties te kunnen uitvoeren en mits voorafgaande indicatie in de regels van de promoties, aan derde partijen die sponsors zijn van sweepstakes, instant win-promoties, wedstrijden en andere promoties, om de lijst van namen en landen van verblijf van de winnaars te bezorgen en/of om de namen van de bezoekers op de Sites aan te kondigen (bv. op onze blog) of anderszins in overeenstemming met de voorschriften die gelden voor de betreffende promotie. Indien de regels van de promoties van de voorschriften betreffende de behandeling van uw Persoonlijke Informatie in strijd zijn met dit Privacybeleid, heersen de regels van de promotie van de voorschriften.

• om u te identificeren voor de personen waarnaar u berichten stuurt via de Sites.

• door u, op forums, chats, profielpagina's en blogs en andere diensten waarop u informatie en materiaal kunt posten (inclusief onze Sociale Mediapagina's). Houd er rekening mee dat alle informatie die u via deze diensten post of vrijgeeft openbare informatie zal worden en beschikbaar kan worden voor bezoekers van de Sites en voor het algemene publiek. We raden u aan om heel voorzichtig te zijn als u beslist om uw Persoonlijke Informatie of andere informatie op de Sites vrij te geven.

• als u deelneemt aan social sharing (bijvoorbeeld als u uw sociale media-account verbindt met uw Siteaccount of inlogt op uw Siteaccount vanuit uw sociale media-account), aan uw vrienden die verbonden zijn aan uw sociale media-account, aan andere websitegebruikers en aan uw sociale media-accountprovider, in verband met uw social sharingactiviteit. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft op de Sites aan de hand van een sociale media-account, kunnen we een algemeen registratiebericht posten op uw sociale mediaprofiel, en als u klikt op een “vind ik leuk”-knop van een sociaal medium terwijl u bent ingelogd op uw sociale media-account, zullen uw acties worden doorgegeven aan de betreffende sociale mediaprovider en kunnen ze beschikbaar zijn op uw sociale mediaprofiel. Door uw Siteaccount en uw sociale media-account te verbinden, geeft u ons de toestemming om informatie te delen met uw sociale media-accountprovider. U begrijpt dan dat het gebruik van de informatie die we delen beheerd zal worden door het privacybeleid van de sociale mediasite. Als u niet wil dat uw Persoonlijke Informatie gedeeld wordt met andere gebruikers of met uw sociale media-accountprovider, mag u uw sociale media-account niet verbinden met uw Siteaccount en niet deelnemen aan de social sharing op de Site.

• door u, als u deelneemt aan een live social mediaforum (wat u bijvoorbeeld kan doen door naar ons te verwijzen in uw sociale mediapost of door ons “leuk te vinden” op een sociaal mediaplatform). Als u deelneemt, kan uw openbare gebruikersnaam en profielfoto vrijgegeven worden op de Sites, samen met uw post.

• aan een derde partij in geval van een gedeeltelijke of gehele reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, aanstelling, overdracht of andere regeling van onze bedrijfsactiviteiten, vermogen of stock (ook in verband met een faillissement of gelijkaardige procedure).

• naargelang we noodzakelijk of geschikt vinden: (a) volgens de toepasselijke wet, waaronder wetten buiten uw land van verblijf, (b) om te voldoen aan wettelijke procedures, (c) om te reageren op verzoeken van openbare of overheidsinstanties, waaronder openbare of overheidsinstanties buiten uw land van verblijf, (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen, (e) om onze transacties of die van onze filialen te beschermen, (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze filialen, van u of van anderen te beschermen, en (g) om beschikbare oplossingen na te streven of om eventuele schade te beperken.

Speciale opmerking voor ouders

Coca-Cola neemt haar verantwoordelijkheid in het kader van de toepasselijke wetten op de inzameling van persoonsgegevens van minderjarigen. Waar aangewezen zal Coca-Cola de kinderen specifieke richtlijnen geven om geen persoonlijke gegevens door te geven op de Site en/of nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de goedkeuring van de ouders bekomen werd alvorens dergelijke gegevens op te vragen.

De ouders moeten beseffen dat de informatie die door kinderen of anderen vrijwillig wordt verstrekt in chatsessies, e-mails, bulletin boards en dergelijke, door andere partijen kan worden gebruikt om ongewenste e-mails of andere contacten te genereren. Coca-Cola moedigt alle ouders aan hun kinderen voor te lichten over veilig en verantwoord internetgebruik.

ANDERE INFORMATIE

Andere Informatie die we kunnen verzamelen

Andere Informatie” is informatie die uw specifieke identiteit niet onthult, zoals:

• Informatie over browser en apparaat

• Informatie van serverlogbestand

• Informatie verzameld via cookies, pixel tags en andere technologieën

• Gebruiksgegevens van apps

• Demografische informatie en andere door u verstrekte informatie

• Informatie over de locatie

• Gegroepeerde informatie

Hoe kunnen we andere informatie verzamelen?

Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren Andere Informatie verzamelen, onder meer:

• Via uw browser of apparaat: Sommige informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control-adres (MAC-adres), computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, de naam en de versie van het besturingssysteem, de fabrikant en het model van het apparaat, de taal, het type en de versie van de internetbrowser, de dienstverlener en de naam en de versie van de Sites (zoals de App) die u gebruikt. We gebruiken deze informatie voor statistische doeleinden en om ervoor te zorgen dat de Sites naar behoren werken.

• Via serverlogbestanden: Uw “IP-adres” is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan de computer of het apparaat dat u gebruikt via uw Internet Service Provider (ISP). Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en in onze serverlogbestanden opgeslagen wanneer een gebruiker de Sites bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina('s) die bezocht werden. IP-adressen verzamelen is een standaardpraktijk op het internet en gebeurt automatisch op vele websites. We gebruiken IP-adressen onder andere om de gebruiksniveaus van de Sites te berekenen, serverproblemen te diagnosticeren en de Sites te beheren. Houd er rekening mee dat we IP-adressen, serverlogbestanden en verwante informatie behandelen als Andere Informatie, behalve indien we verzocht worden om anders te handelen in het kader van de toepasselijke wetgeving.

• Gebruik van cookies: Cookies bieden een webserver de mogelijkheid om gegevens over te maken naar een computer of apparaat, om gegevens bij te houden en voor andere doeleinden. We gebruiken cookies en andere technologieën onder meer om u beter te bedienen met meer informatie op maat en om uw verdere toegang tot en gebruik van de Sites te vergemakkelijken. Als u niet wil dat er informatie verzameld wordt via cookies, is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers die u toelaat om het gebruik van cookies af te wijzen. Meer informatie over cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over uw gebruik van cookies vindt u in ons cookiesbeleid

• Aan de hand van de Adobe Flash-technologie (inclusief Flash Local Stored Objects (“Flash LSO’s”)) en andere soortgelijke technologieën: Wij kunnen Flash LSO’s en andere technologieën gebruiken om onder meer informatie over uw gebruik van de Sites te verzamelen en te bewaren. Als u niet wil dat Flash LSO's op uw computer of apparaat worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw Flash player aanpassen om de Flash LSO-opslag te blokkeren, namelijk met de tools van het paneel Opslaginstellingen websites. U kunt Flash LSO's ook controleren door naar het paneel Algemene opslaginstellingen te gaan en de instructies te volgen (u vindt er bijvoorbeeld instructies om een bestaande Flash LSO te verwijderen (“informatie” genoemd op de Macromediasite), hoe u kunt voorkomen dat een Flash LSO op uw computer of apparaat geplaatst wordt zonder dat dit aan u gevraagd wordt en (voor Flash Player 8 en later) hoe u Flash LSO's kunt blokkeren die niet worden geleverd door de operator van de pagina waar u zich bevindt). Houd er rekening mee dat als u de Flash Player zo instelt dat Flash LSO's slechts beperkt worden aanvaard, de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen verminderd of verhinderd kan worden. Dat geldt ook voor Flash-toepassingen die gebruikt worden in verband met de Sites of onze online inhoud.

• Aan de hand van pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere soortgelijke technologieën: Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige Sitespagina's en HTML-geformatteerde e-mailberichten om, onder meer, acties van gebruikers van Sites en e-mailinhoud op te sporen, om het succes van onze marketingcampagnes te meten en om statistieken over het sitegebruik en de respons te verzamelen.

• Via uw gebruik van een App. Als u een App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners App-gebruiksgegevens opsporen, zoals de datum en het tijdstip waarop uw apparaat toegang heeft tot onze servers, en welke informatie en documenten gedownload zijn naar de App op basis van uw apparaatnummer.

• Van u: Informatie zoals geboortedatum, geslacht en postcode, en andere informatie zoals uw favoriete communicatiemiddel, kan verzameld worden als u deze informatie vrijwillig verstrekt. Tenzij ze wordt gecombineerd met Persoonlijke Informatie, identificeert deze informatie u of andere gebruikers van de Sites niet persoonlijk.

• Fysieke locatie die niet wordt gekoopeld aan Persoonlijke Informatie: We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een satelliet, een gsm-toren of WiFi-signalen. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde locatiegebaseerde diensten en inhoud te bieden. We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat ook delen met onze marketingpartners, in combinatie met informatie over welke advertenties u bekeek en andere informatie die we verzamelen, om hen de mogelijkheid te bieden om een meer gepersonaliseerde inhoud te bieden en om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te bestuderen. U hebtde mogelijkheid om dergelijk gebruik toe te staan of te weigeren en/of om de locatie van uw apparaat al dan niet te delen, maar als u ervoor kiest om dergelijk gebruik te weigeren en/of uw locatie niet dit delen, zijn wij mogelijk niet in staat zijn om u de juiste gepersonaliseerde diensten en inhoud te bieden.

• Door informatie te groeperen: Gegroepeerde Persoonlijke Informatie identificeert u of een andere gebruiker van de Sites niet persoonlijk, (we kunnen gegroepeerde Persoonlijke Informatie bijvoorbeeld gebruiken om het percentage van onze gebruikers in een bepaalde telefoonzone te berekenen).

Hoe kunnen we Andere Informatie gebruiken en vrijgeven?

Houd er rekening mee dat we Andere Informatie kunnen gebruiken en vrijgeven voor alle doeleinden, tenzij de toepasselijke wetgeving anders voorschrijft. Indien we in het kader van de toepasselijke wetgeving verzocht worden om Andere Informatie te behandelen als Persoonlijke Informatie, dan kunnen we deze Andere Informatie - buiten de gebruiken opgesomd in het gedeelte “Hoe kunnen we Andere Informatie verzamelen?” - gebruiken en vrijgeven voor alle doeleinden waarvoor we Persoonlijke Informatie gebruiken en vrijgeven overeenkomstig het meegedeelde doel dat u hebt aanvaard als de Persoonlijke informatie wordt verzameld.

In sommige gevallen kunnen we Andere Informatie combineren met Persoonlijke Informatie (zoals het combineren van uw naam met uw postcode). Als we Andere Informatie combineren met Persoonlijke Informatie, zal de gecombineerde informatie door ons behandeld worden als Persoonlijke Informatie, zolang ze gecombineerd is.

SITES VAN DERDEN

Dit Privacybeleid gaat niet over, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar deze Sites een link bevatten. Het is niet omdat we een link op de Sites zetten, dat wij of onze filialen de gelinkte sites steunen.

Houd er in het bijzonder rekening mee dat de Sites een link kunnen bevatten naar e-commercewebsites van het merk Coca-Cola. Dit Privacybeleid beheert niet de e-commercewebsites waarmee de Sites verbonden kunnen zijn. Persoonlijke Informatie die u bezorgt via de e-commercewebsite is onderworpen aan het privacybeleid van de e-commercesite en niet aan dit Privacybeleid. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van informatie verzameld via de e-commercesite.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

We zijn ook niet verantwoordelijk voor de beleidslijnen en praktijken (waaronder de gegevensbeveiligingspraktijken) voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie, die andere organisaties hanteren, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwerpers, app-providers, besturingssysteemproviders, wifiproviders of apparaatfabrikanten, met inbegrip van Persoonlijke Informatie die u onthult aan andere organisaties via of in verband met de Apps of onze Sociale Mediapagina's.

VACATURES

De Sites kunnen een link omvatten naar onze Rubriek Vacatures, waarin informatie staat over hoe het is om voor ons te werken en over methodes om te solliciteren voor banen in onze kantoren wereldwijd. Alle Persoonlijke Informatie die via dit deel van de Sites wordt ingediend, of wordt verstuurd naar e-mailadressen die zijn weergegeven in dit gedeelte van de Sites, zal beheerd worden volgens ons Beleid voor het indienen van CV's/sollicitaties http://www.thecoca-colacompany.com/careers/index.html.

LEVERANCIERS IN VERBAND MET RECLAME VAN DERDEN

Hou er rekening mee dat onze online en e-mailreclamegerelateerde leveranciers pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere soortgelijke technologieën kunnen gebruiken in verband met de Sites, om onze online en e-mailreclamecampagnes te beheren en de doeltreffendheid van dergelijke campagnes te versterken. Als een leverancier bijvoorbeeld een uniek cookie op uw computer geplaatst heeft, kan hij gebruik maken van pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere soortgelijke technologieën, om het cookie te herkennen tijdens uw bezoek aan de Sites en om te weten welke van onze online advertenties u naar onze Sites gebracht hebben, en de leverancier kan ons dergelijke Andere Informatie bezorgen voor ons eigen gebruik. Houd er rekening mee dat dergelijke Andere Informatie die ons bezorgd werd door onze leveranciers gecombineerd kan worden met de Persoonlijke Informatie die we al eerder over u verzameld hadden. Dergelijke gecombineerde informatie zal behandeld worden als Persoonlijke Informatie, zolang ze op die manier gecombineerd is.

We kunnen externe reclamebureaus gebruiken om reclame op onze Sites te zetten. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites om reclame te verschaffen over goederen en diensten die u kunnen interesseren. Meer informatie over deze praktijk vindt u op http://evidon.com, en om na te gaan hoe u kunt voorkomen dat deze informatie door deze bedrijven verzameld of gebruikt wordt, kunt u terecht op http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3.

VEILIGHEID

We gebruiken redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om Persoonlijke Informatie onder onze controle te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het Internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van een account die u bij ons heeft in gevaar is), gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contact” (hou er rekening mee dat meldingen per post de duur verlengen die we nodig hebben om te reageren op het probleem).

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes over ons gebruik en de vrijgave van uw Persoonlijke Informatie

We geven u vele keuzes over ons gebruik en de vrijgave van uw Persoonlijke Informatie.

• U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt te wijzigen en/of te verwijderen door een e-mail te sturen naar consumerinfo@cocacola.be.

• Als u op een zeker ogenblik geen marketinge-mails van ons meer wenst te ontvangen, moet u ons gewoon per e-mail, telefonisch of schriftelijk op de hoogte brengen, aan de hand van de contactgegevens in de rubriek “Contact” of via de uitschrijffunctie in de marketinge-mail die u ontving. Geef in uw verzoek aan dat u geen marketinge-mails meer wenst te ontvangen van ons.

• Bovendien zullen we uw Persoonlijke Informatie niet voor directe marketingdoeleinden vrijgeven aan derde partijen.

Gelieve er rekening mee te houden dat wijzigingen misschien niet onmiddellijk worden toegepast. We zullen gevolg geven aan uw verzoek(en) zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Merk ook op dat als u ervoor kiest om geen marketinggerelateerde berichten meer van ons te ontvangen, we u nog altijd belangrijke administratieve berichten kunnen sturen, en dat u er niet voor kunt kiezen om geen administratieve berichten te ontvangen.

Hoe kunt u uw Persoonlijke Informatie bekijken, wijzigen of verwijderen?

Om Persoonlijke Informatie die voordien aan ons bezorgd was te bekijken, corrigeren, bij te werken, weg te halen, te verwijderen of anderszins te beperken, moet u ons e-mailen, bellen of schrijven aan de hand van de contactgegevens in de rubriek “Contact” en duidelijk uw verzoek beschrijven.

Maak in uw verzoek duidelijk welke informatie u graag wil veranderen, of u uw Persoonlijke Informatie uit onze gegevensbank wil weghalen of welke beperkingen u wenst met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie. We zullen proberen om zo spoedig als praktisch haalbaar is te voldoen aan uw verzoek. Houd er rekening mee dat er ondanks onze inspanningen restinformatie zal blijven in onze gegevensbanken en andere documentatie, die niet verwijderd of gewijzigd zal worden. Houd er verder rekening mee dat we bepaalde informatie zouden kunnen inhouden voor documentatiedoeleinden en/of om transacties die u begon voor het aanvragen van dergelijke wijziging of verwijdering uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet of een promotie invoert, zou het kunnen dat u de verstrekte Persoonlijke Informatie pas kunt wijzigen of verwijderen na de uitvoering van deze aankoop of promotie).

BEWAARTERMIJN

We zullen uw Persoonlijke Informatie zolang bijhouden als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van dit Privacybeleid en met een maximum van 5 jaren, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw Persoonlijke Informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in om het even welk land waar we vestigingen of dienstverleners hebben. Door gebruik te maken van onze Sites geeft u de toestemming om informatie over te brengen naar landen buiten uw land van verblijf, waaronder de Verenigde Staten. Het zou kunnen dat hier andere gegevensbeschermingsvoorschriften gelden dan in uw land, maar persoonlijke gegevens zullen enkel naar landen met een gelijk beschermingsniveau dan in de Europese Unie overgedragen worden.

GEVOELIGE INFORMATIE

We verzoeken u om geen gevoelige Persoonlijke Informatie te versturen of vrij te geven (bijvoorbeeld informatie over ras of etnische herkomst, politieke opinies, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid of medische toestand, criminele achtergrond of handelsunie-lidmaatschap) op of via de Sites of anderszins.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Bekijk de legenda “LAATST BIJGEWERKT” bovenaan deze bladzijde om te zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt. Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan in zodra we het aangepaste Privacybeleid op een Site posten. Als u de Sites na deze wijzigingen gebruikt, betekent dit dat u het aangepaste Privacybeleid aanvaardt.

CONTACT

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kun u als volgt contact met ons opnemen:

1. U kunt ons e-mailen op: consumerinfo@cocacola.be

2. U kunt een brief sturen naar het volgende postadres:

T.a.v.:

SA Coca-Cola Services NV

Service Consommateurs / Consumentendienst

Chaussée de Mons 1424 Bergensesteenweg

1070 Bruxelles / Brussel

Belgique / België

 

Houd er rekening mee dat e-mailberichten niet altijd veilig zijn; dus vermeld geen kredietkaartinformatie of gevoelige informatie in uw e-mails naar ons.